Informacje dla czytelnikow O książce


Nakład podręcznika został wyczerpany. W opracowaniu jest kolejny podręcznik, na razie dostępna jest jego wersja robocza.

Ze zjawiskami losowymi spotykamy się każdego dnia. Przypadkowość lub inaczej losowość ma wpływ na całe nasze życie.

Rachunek prawdopodobieństwa uczy nas, w jaki sposób wnioskować
o możliwości wystąpienia interesujących nas zdarzeń oraz obliczać prawdopodobieństwa zbudowanych z nich zdarzeń pochodnych.

Statystyka jest nauką zajmującą się tworzeniem metod badania rozkładu cechy populacji lub kilku cech populacji oraz badaniem współzależności tych cech na podstawie próby. Umożliwia wyszukiwanie prawidłowości charakterystycznych dla zjawisk i procesów masowych.Przedstawione w podręczniku metody probabilistyczne obejmują:
 • Rachunek prawdopodobieństwa.
 • Statystykę opisową.
 • Podstawowe metody statystyki matematycznej.
 • Zaawansowane metody statystyki matematycznej.

Celem podręcznika jest zbiorcze przedstawienie w skondensowanej formie zakresu metod probalilistycznych, ich narzędzi oraz różnorodnych możliwości i zastosowań.

Przy opracowywaniu i redakcji poszczególnych rozdziałów szczególną uwagę zwrócono na możliwie konkretne przedstawienie i praktyczny aspekt podawanych informacji, jedynie z niezbędną podbudową teoretyczną. W podręczniku występuje 246 przykładów, 426 zadań do samodzielnego rozwiązania z kompletem wyników, 297 pytań do powtarzania materiału oraz 312 pytań testowych – pytania udostępnione są także w ramach wymienionego poniżej testu nr 1.

Integralną częścią podręcznika jest niniejszy portal internetowy. Składa się on z dwóch części:

INFORMACJE O PODRĘCZNIKU - część adresowana jest do osób zainteresowanych zawartością podręcznika.
INFORMACJE DLA CZYTELNIKÓW - część przeznaczona dla posiadaczy podręcznika, dostępna jest po rejestracji z wykorzystaniem unikalnego kodu dostępu umieszczonego pod zdrapką na okładce podręcznika.
W każdej z tych części występuje kilka działów, dostępnych po wybraniu wyświetlanych zakładek.

Aktualnie wyświetlane są zakładki części pierwszej umożliwiające zapoznanie się m.in. z fragmentami podręcznika: przedmową, spisem treści i podsumowaniem.

Druga część portalu składa się z sześciu działów. Pierwsze cztery z nich to dodatkowe źródła wiedzy:
 • Test nr 1 – umożliwia sprawdzania wiedzy w oparciu o kilkaset pytań jedno-
  i wielokrotnego wyboru.
 • Test nr 2 – umożliwia sprawdzania wiedzy w oparciu o charakterystyki kilkunastu tematów pisanych z wykorzystaniem zamieszczonych słów kluczowych.
 • Errata - podawane są tu korekty treści podręcznika.
 • Uzupełnienia - podawane są tu rozszerzenia treści podręcznika.

W ostatnio opracowanym portalu udostępniono zestaw narzędzi umożliwiających indywidualne sprawdzanie stopnia opanowania informacji zamieszczonych w podręczniku. Narzędzia te to: krzyżówka, nowe wersje testu 1 i testu 2, zadania z lukami oraz nowe wersje zadań opisowych.

Kolejne trzy działy drugiej części portalu to:
 • Ankieta - umożliwia ocenianie podręcznika oraz zgłaszanie propozycji zmian i uzupełnień,
 • Propozycje erraty – umożliwi Czytelnikom zgłaszanie zauważonych błędów i nieścisłości w tekście i rysunkach
 • Zmiana danych - zmiana loginu i adresu e-mailowego.

Czytelnicy podręcznika, którzy wypełnią ankiety lub / oraz zgłoszą erratę będą brać udział w okresowych losowaniach drobnych upominków. Będą także informowani e-mailem o publikowanych w portalu uzupełnieniach i erratach.

Ujęty w podręczniku materiał wraz z uzupełniającym go portalem internetowym stanowią spójny komplet, umożliwiający efektywne zapoznanie się z istotnym fragmentem metod probabilistycznych, wykorzystywanych w różnych dziedzinach.

Opracowany portal powoduje, że podręcznik stanie się "żywy" i będzie "doroślał". Podręcznik wraz z internetowym uzupełnieniem stanowi połączenie książki tradycyjnej, książki elektronicznej i elementów e-learningu. Należy podkreślić, że jest to rozwiązanie rzadko spotykane przy wydawnictwach książkowych.

Jesteśmy przekonani, że podnosi ono w istotnym stopniu walory podręcznika.

Autorzy podręcznika

Autorzy polecają również podręczniki